Aktualności:


30-08-2018

Dnia 6 września (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 16.30 dzieci z grupy III "Szczęśliwe Biedronki", grupy IV "Małe Pszczółki", grupy V "Małe Jaskółki". Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci na zebranie.




30-08-2018

Dnia 5 września (środa) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci z rocznika 2015- dzieci trzyletnie grupa VI "Tańczące Wiewiórki",  grupa I "Mądre Żabki",  grupa II "Zwinne Jaszczurki". Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci na zebranie.




02-07-2018

W uzgodnieniu z Radą Rodziców ustalono organizację przydziału sal na rok 2018/2019. Wejście A od strony ulicy Glinki:

1 duża sala - grupa IV " Małe Pszczółki "

2 duża sala - grupa III " szczęśliwe Biedronki "

3 sala przejściowa - grupa II " Zwinne Jaszczurki "

4 sala - grupa VI " Tańczące Wiewiórki "

Wejście B od ulicy Szpitalnej:

1 sala (prawa strona) - grupa VI " Małe Jaskółki "

2 sala (lewa strona) - grupa I " Mądre Żabki "





Ciekawe linki:


NABÓR DO PRZEDSZKOLA


http://bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl



INFORMACJE O PLACÓWCE:

http://bip.edu.bydgoszcz.pl

http://bip.edu.bydgoszcz/28/

Questions in English should be directed to:    najdowska@op.pl



Przedszkole Angielskojęzyczne nr 28 “Mały Poliglota” w Bydgoszczy zostało założone w 1960.
 
W 2000 powstała pierwsza grupa angielskojęzyczna, w której uczyło się tylko 15-stu przedszkolaków. 
 
Obecnie w naszym przedszkolu funkcjonuje 6 grup językowych, w tym grupy dwujęzyczne, w których to włączony został codzienny półgodzinny lektorat z języka niemieckiego. Lektorzy języka angielskiego komunikują się z dziećmi tylko w języku angielskim, a lektor z języka niemieckiego - tylko w niemieckim. 
 
Razem z lektorem w każdej grupie pracuje polski nauczyciel, do którego dziecko może zwrócić się z każdym problemem. To daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Rezultatem takiej nauki języka jest to, że po paru miesiącach dzieci zaczynają używać języka obcego w codziennej komunikacji. W grupach językowych dzieci uczą się języka poprzez zabawę, śpiew, gry i zabawy. 
 
Dzieci uczą się języka dzięki temu co widzą, słyszą i czują. Zajęcia z języka obcego oparte są na różnorodnych formach z użyciem rytmu i muzyki, wierszy i piosenek, które stymulują językowe zdolności dziecka. 
Naszym celem jest dbałość o wielostronny rozwój dziecka i zapewnienie mu profesjonalnej, całodniowej opieki. Wiemy jak dzieci myślą i zachowują się w różnym wieku. Wiemy jak je motywować i nakierowywać na wielostronny rozwój.  

Kadra pedagogiczna jest wysoce wykwalifikowana w zakresie przedszkolnej, jak również wczesnoszkolnej edukacji. Nauczyciele podchodzą do swojej pracy w sposób profesjonalny, entuzjastyczny i wysoce odpowiedzialny. 
Do naszego przedszkola uczęszczają również dzieci z innych krajów. Mieliśmy już uczniów z Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Włoch, Grecji, Słowacji i Niemiec. Obecnie uczęszczają do nas dzieci z Niemiec i Ukrainy.
 
Stąd też posiadamy duże doświadczenie w nauczaniu małych dzieci z różnych krajów.
 
http://bip.edu.bydgoszcz.pl/p28
 
 
 

Przedszkole Mały Poliglota od dnia 1 października 2017 do 30 września 2018, uczestniczy w projekcie unijnym Po Wer - Ponadnarodowej Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej. (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020).

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Slideshow Image 1